Album

  • Malowidła na zapleckach stall

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK37 Uhnów 002. Na kartonie adnotacje piórem: "Uhnów."; "Kościół, stalle." Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Uhnów"; naklejona fiszka IHS UJ Archiw ...
  • Kartusz z herbem Gryf

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001605”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Frydman, nowotarski, krakowski / Dwór 16/17w. / Płyta z portalu z herbem Gryf.”; naklejona ...
  • Widok od południowego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002651, IHSUJ P 002652. Verso odbitki: adnotacja kredką „2”; adnotacje ołówkiem: „Jaworki.”, „Fot TSz 1922”, [sygn.] „IHSUJ P 002650” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading