Album

  • Kołatka na drzwiach prowadzących do płd. nawy bocznej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 001004”, „8398. Czerwińsk / p. Płoński / Kościół po Cysterski / okucie drzwi”. ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacje ołówkiem: „Jasienica”, [sygn.] „IHSUJ P 002629”, „7262”. Recto kartonu: adnotacja ołówki ...
  • Widok od frontu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001151, IHSUJ P 001152. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001150”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading