Album

  • Dekoracja rzeźbiarska biblioteki

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003777”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kościelniki, p. Kraków, w. Kraków. / Pałac. Dawna biblioteka – wystrój gipsowy – sztu ...
  • Zwornik sklepienia prezbiterium z herbem Władysława Jagiełły

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005090”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „foto. Bibl. Stud. / Słowiańskiego / U. J. N. 1707”, „Stan po kons. 1917” ...
  • Widok od południa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006070, IHSUJ P 006088. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006071”, „CBI (M)”, „Niepołomice 21411 CBI. / pow. bocheński w ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading