Album

  • Ołtarz boczny, skrzydło ze scenami wstawiennictwa Matki Boskiej Różańcowej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011167”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Żywiec fara / Skrzydło malowane / w ołtarzu bocznym (1643)”, „[72]”; naklejona etykie ...
  • Opłakiwanie Chrystusa

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr ...
  • Wazon z pokrywką

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 015761, IHSUJ P 015763. Recto tektury: adnotacje atramentem: „Nr”, „12 i 13”, „N 5 i 6”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 015761”, [sygn.] „I ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading