Album

  • Nagrobek Stanisława Rusockiego

    Recto odbitki: z negatywu adnotacje: „279 / [...]”, „T. O. N. Z. P. / [...]” „KAZIMIERZ”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003107”. Verso tektury: adnotacja ołówk ...
  • Portret Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej

    Verso odbitki: pieczęć „Phot. Janina Mierzecka C.F.K.P. / Warszawa”; adnotacje ołówkiem: „Catarzyna [!] z Maciejowskich / Wapowska”, [sygn.] „IHSUJ P 009837”. ...
  • Gmach Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[24338] [?]”, „Warszawa, S. G. G. Wiejsk.”, [sygn.] „IHSUJ P 009758”, „fot. Poddębski”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading