Album

  • Pas ze zbiorów Tyszkiewiczów

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "hr B. Tyszkiewicz". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 7580; pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIE ...
  • Ambona z figurami ewangelistów

    Verso odbitki: pieczęć „FOT. STANISŁAW GADOMSKI / KATOWICE / ul. Dąbrowskiego 19 m. 4 / Konto P.K.O. 3-15-14926 / Reprodukcja dozwolona pod warunkiem / 1. Podania autora / 2. Zapłacenia honorar ...
  • Widok ogólny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001101”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading