Album

  • Projekt odbudowy miasta

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002879”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kalisz / pow. Kalisz / woj. [przekreślone „Łódzkie”] Poznań”, „11”; naklejona et ...
  • Nagrobek Henryka IV Probusa, kwatera na boku tumby

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM ŚLĄSKIE WE WROCŁAWIU / FOT. HENRYK DERCZYŃSKI 19... r. / Kierownik Pracowni Fotograficznej / Wszelkie prawa zastrzeżone.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHS ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015013”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading