Album

  • Przypowieść o zbożu i kąkolu

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004696”, „Czy to nie jest Ruth zbierająca kłosy”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
  • Krużganki, skrzydło zachodnie, zwornik

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014507”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Klasztor franciszkanów. / Zwornik sklepienia w zach. / ramieniu krużganków, / 142 ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 4479”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 013907”, „wys 6 cm”, „Z Krużganków koś. S. K ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading