Album

  • Portal

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „BIECZ / Portal got. w t. zw. szpitalu Jadwigi / fot. Jan Samek”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000387”. ...
  • Malowidła w prezbiterium, ściana południowa, Zwiastowanie Męki, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005073”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „34”, „Kaplica zamkowa / fragment malowideł ruskich z pocz. XV w. / przedsta ...
  • Nagrobek Katarzyny Tęczyńskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004260. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... / Fot. repr. ... Rok … / PRAWA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading