Album

  • Wnętrze

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004680, IHSUJ P 004681, IHSUJ P 004683. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004682”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Leżaj ...
  • Portal, figura lwa

    Verso odbitki: pieczęć „Kierownictwo Badań / nad początkami Państwa Polskiego / Kierownictwo prac wykopaliskowych na Ślęży – Sobótce”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000029” ...
  • Krużganki, skrzydło zachodnie, zwornik

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014509”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading