Album

  • Kielich

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006956”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Oprawa księgi liturgicznej

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „744.”. Recto kartonu: adnotacja atramentem [ręką F. Martynowskiego] „Oprawa książki ruskiej kościelnej znajdująca się w Muzeum zakładu Narod. Im. Oss ...
  • Widok nawy północnej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013890”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading