Album

  • Widok od wschodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003265”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kazimierz n/Wisłą, Puławy, Lublin. / Spichlerz Kobiałki XVI – XVII w. / Renesans. / 13 x ...
  • Fasada

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015026”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
  • Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, inicjał

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 012448. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading