Album

  • Widok elewacji północnej

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1261 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Przekrój podłużny przez podwórze i elewacja gmachu sali

    Na kartonie pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"; adnotacja ołówkiem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
  • Ołtarz główny i ołtarz boczny

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK38 Wilno V.1.2. 010. Na zdjęciu w lewym górnym rogu adnotacja piórem: "N 4"; w prawym dolnym rogu nr inw. 7393 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na k ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading