Album

  • Widok od fasady

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003585”, „Kock / fot. Cisowski[!] / 1970”. ...
  • Kruchta, dekoracja stiukowa na sklepieniu

    Verso odbitki: nadrukowane rubryki (pocztówka); pieczęć „Kościół Św. Piotra i Pawła / w WILNIE. / Egliss [!] de S-nts Pierre et Paul / á [!] Wilno (POLOGNE)”; et Ppiec”z / ęć / ZHS UN ...
  • Kaplica św. Anny, ołtarz św. Jana Chrzciciela, kwatera z przedstawieniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF KRAKÓW SMOLEŃSK 9 Serja... No... Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading