Album

  • Wnętrze nawy, widok w stronę chóru muzycznego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001538 – IHSUJ P 001540. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001536”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUK ...
  • Widok od północnego zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002383. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „6”, [sygn.] „IHSUJ P 002384”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWE ...
  • Ołtarz mariacki, awers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Hołdu Trzech Króli (detal)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013081. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [ygn.] „IHSUJ P 013082”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / S ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading