Album

  • Dzwonnica

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000310. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Biecz – Dzwonnica”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000309”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS ...
  • Wniebowzięcie Marii

    Verso odbitki: adnotacje długopisem: [dwukrotnie] „?”, „Zbiory Inst. Hist. Sztuki UJ”; adnotacje kredką „181”, „83”; adnotacje ołówkiem: [przekreślona] „UJ”, „6128”, „Ry ...
  • Portiera z herbem Korab biskupa Jana Zadzika

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015894. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading