Album

  • Widok od północy

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Grabki Wielkie / fot. Jan Snidowski / 1964.”, [wymazana] „Elewacja pn – frontowa pałacyku w Grabkach”, [sygn.] „IHSUJ P 002120”. ...
  • Widok od zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010556”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Włodawa”. ...
  • Kamienica nr 2, dekoracja rzeźbiarska fasady, leżący lew

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017074. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017073”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading