Album

  • Galeria północna

    Recto tektury: litografowana ramka; adnotacje atramentem: „Galerya otwarta / lewa strona pałacu.”, „Wilanów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009983”. Verso kartonu: pieczęć [zak ...
  • Widok wnętrza

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015066”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Bożnica Izaaka”, [nr inw.] „943”. ...
  • Kaplica Włoska, dekoracja stiukowa na sklepieniu

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6825”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014534”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adn ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading