Album

  • Lichtarz

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001585, IHSUJ P 001587. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001586”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ławki

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002867. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002866”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Fasada

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 0077987. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007986”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Sieciechów”, „pow. Kozienice / w ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading