Album

  • Płaskorzeźby sfinksów na fasadzie kamienicy nr 34

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Sarkofag Zofii z Olelkowiczów Radziwiłłowej, płaszczenica i portret władyki

    Na kartonie pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6920; adnotacja piórem: "Słuck"; adnotacja ołówkiem: "Słuck". Na kartonie verso: pieczęć trójkąt ...
  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacja piórem: "Woszczańce". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6579 (piórem); adnotacja piórem: "Cerkiew Woszczańce pow. grodzki / (Fundacji Sz ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading