Album

  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007523”, „Sz.”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z ...
  • Pylon bramy

    Verso odbitki: nadrukowane rubryki (pocztówka); pieczęć „Dowództwo Okręgu etapowego / Referent Ochrony Zabytków”; adnotacjw ołówkiem kopiowym: „Tarnopol – zamek – pylon”, „Nr 5”; ...
  • Brama do sadzawki św. Stanisława

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014936”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading