Album

  • Ołtarz główny, Św. Marcin dzielący się płaszczem z żebrakiem

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: nadrukowane rubryki; adnotacja atramentem „Fot. T. Chrzanowski”; adnotacja kredką „502”; adnotacja ołówkiem „retusz wg uznania / Skontrastować”; o ...
  • Widok od wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002913. Verso odbitki: adnotacja atramentem „Klisz arch. m. Lwowa”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002921”, „Kalwarja Zebrzydowska”. ...
  • Krużganki, Św. Stanisław

    Reprodukcja ilustracji wykonana przez T. Żychiewicza. Verso odbitki: pieczęć „fot. T. Żychiewicz”; adnotacje ołówkiem: „1”, [sygn.] „IHSUJ P 014541”; naklejona papierowa karteczka z ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading