Album

  • Polichromia stropu

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 002677. Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002677. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002677”, [sygn.] „IHSUJ P 002678”. Vers ...
  • Fortyfikacje, fragment

    Recto odbitki: długopisem linie kadrowania. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016086”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Wawel / Skała podpierająca mur wawels ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), tryptyk Matki Boskiej Bolesnej, Hołd Trzech Króli, fragment

    Recto kartonu: adnotacja kredką „64”; adnotacje ołówkiem: „243”, „Fot. ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki UJ”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; a ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading