Album

  • Obraz św. Anna Samotrzeć w ołtarzu w kaplicy południowej

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK08 Felsztyn 012. Na kartonie adnotacja niebieską kredką: "Felsztyn". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok elewacji zachodniej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Henryków / fot. Z. Cisłowski / 9 IX 76”, [sygn.] „IHSUJ P 002363”. ...
  • Portret Urszuli Łazarewicz

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja ołówkiem „D”. Verso kartonu: adnotacje ołówkiem: „71”, „Dzików”, „U ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading