Album

  • Kościół parafialny, widok od fasady

    Na kliszy u dołu po prawej adnotacja: "Budyłów"; po lewej nr 7698 (w odbiciu lustrzanym). Na odwrocie zdjęcia: pieczęć "Institut für Deutsche Ostarbeit Kunstgeschichte"; nr inw. 7698 (ołówkie ...
  • Wnętrze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000468”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bobowa N: 920 / Grybów / kość. par.”, „fot. T. Sz. / 1926”, „47”'; naklejona etyk ...
  • Ołtarz główny, kwatera skrzydła lewego, Św. Jan Chrzciciel

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002317. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002318”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading