Album

  • Malowidła w prezbiterium, Mąż Boleści

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „41”, [sygn.] „IHSUJ P 001919”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wy ...
  • Zamek górny z wieżą

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006014, IHSUJ P 006015. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006013”, [wymazana] „450”, „Fot. T. Przypkowski / wł. Szablowsk ...
  • Poliptyk augustiański, Chrystus przed Kajfaszem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015402. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Kościół ś. K ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading