Album

  • Fragment miasta z widokiem na Bramę Krakowską

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004856”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „44”, „fot. 1939-1944 / IdO?”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTU ...
  • Wazon

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 005789, IHSUJ P 005790, IHSUJ P 005791, IHSUJ P 005792, IHSUJ P 005793. Recto tektury: adnotacje atramentem [pod odbitkami]: „Nr 7 i 8”, „N. 11”, „N. 14” ...
  • Dworek Pod Pawiem (d. nr 35)

    Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków [nieczytelne] dworek pod Pawiem przy ul. Zwierzynieckiej [nieczytelne – 482?]”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading