Album

  • Ikonostas

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002656. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002655”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Kruchta przy fasadzie zachodniej

  • Elewacja kaplicy południowej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003296. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003297”, „Kęty”, „x”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading