Album

  • Kapliczka przydrożna

  • Widok ogólny od strony fasady

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018476”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Projekt Sejmu Krajowego (później Uniwersytetu) we Lwowie, przekrój podłużny

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017653”, „Lwow”[!]. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTU ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading