Album

  • Ołtarz Ukrzyżowania

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002165”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Ołtarz czternastu Wspomożycieli

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001422”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Duszniki / DUSZNIKI”. ...
  • Grupa rzeźb

    Reprodukcja fotografii sprzed 1899 roku. Verso odbitki: adnotacja atramentem „Szydłowiec”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008672”, „Straż kresowa”. Oryginał publ.: „Sprawozdan ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading