Album

  • Bramka w południowej części ogrodzenia

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001526. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001527”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Brama Krakowska

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004820”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin / Aufnahme M i[?] Vandrey”, „12”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI ...
  • Dzwonnica

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 004763. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004762”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading