Album

  • Prezbiterium

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 7350 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Kowno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7350 (piórem); adnotacja pióre ...
  • Widok od strony fasady

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Mariampol"; "(Jabłonowskich)"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Kaplica

    Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Stolin, Łuniniec, Polesie / Kapliczka drewniana / 9 x 12 / Bochnig / 1929"; "11331". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading