Album

  • Nagrobek Zygmunta Kazanowskiego

    Reprodukcja fotografii Zdzisława Macinkowskiego (?) wykonana przez Stanisława Rakowskiego (?). Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Warszawa / T. O. N. Z. P.”, „6767 Warszawa Katedra / Nagrob ...
  • Wnętrze, ściana południowa nawy i portal do kaplicy Matki Boskiej Łaskawej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009400. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „UCHANIE”, [sygn.] „IHSUJ P 009401”, „BN”. ...
  • Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP (Wazów), dekoracja stiukowa kopuły i pendentywu

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „KRAKÓW Katedra – Kaplica Wazów 1605-76 fragm. kopuły”, „Kraków Katedra w kaplicy Wazów”, „7”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading