Album

  • Ruiny zabudowy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003283”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „11804”. ...
  • Dziedziniec, maszkaron

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ARTYSTA – FOTOGRAF / KRAKÓW”; adnotacja flamastrem „P. Skała”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006860”, „Sz.”; ołówkiem lini ...
  • Gobelin przedstawiający Michała Kazimierza Radziwiłła w bitwie pod Sławeczną w r. 1756

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 2814”; adnotacje atramentem: „Lwów”, „Bitwa nad Sławeczną w 1756 r. / Gobelin korelicki z XVIII w. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading