Album

  • Wnętrze kaplicy Kampianów

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1193 w PIS. [1 dublet] ...
  • Widok ogólny od fasady

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu: odciśnięty stempel firmowy: "B. Kaliszewski TARNOPOL"; adnotacja piórem: "Tarnopol". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIE ...
  • Wskrzeszenie dziewczynki u grobu św. Kazimierza

    Na kartonie adnotacje piórem: "Del Bene / Wilno kaplica św. Kazimierza"; "Palloni". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading