Album

  • Wspornik z motywem męskiej głowy

    Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja atramentem „Gniezno – kościół ś. Jana” ...
  • Poliptyk, kwatera ze sceną Pojmania Chrystusa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004326”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Dom drewniany

Wszystkie zdjęcia
X
Loading