Album

  • Skrzynia w komnacie w zamku średnim

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006035. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006034”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Krypta św. Leonarda, widok wnętrza w kierunku zachodnim

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM PRZEMYSŁOWE [godło] KRAKÓW SMOLEŃSKA 9 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; pieczęć „FOT. ST. KOLOWIEC”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICH ...
  • Kraków, katedra, nagrobek Władysława I Łokietka, kwatera na boku tumby

    Recto odbitki: atramentem i ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: sucha pieczęć „FOT. MUZEUM NARODOWEGO”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 66 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading