Album

  • Cerkiew greckokatolicka (d. kościół dominikanek), widok ogólny

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Bełz. gr-kat. kościół."; "958/4"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
  • Zamek

    Na kartonie adnotacja piórem: "Czerwonogród". Na kartonie verso: pieczęć trójkatna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7875 (piórem) i adnotacja piórem: "Pałac"; adnotacje ołówkiem: "(Skarbków)"; ...
  • Nagrobek arcybiskupa Jana Tarnowskiego

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK17 Lwów V.1.1. 036. Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "Zakład Fotograficzny ZOFII z Trzemeskich HUBEROWEJ (E. TRZEMESKI) Lwów, 3 Maja [...]"; adnotacja ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading