Album

  • Widok od zachodu

  • Mur i wieża

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Rzeszów, / d. zamek Lubomorskich – wieża / na I planie bastion obwarowań nowowłoskich.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007817”. ...
  • Wieża, attyka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017330. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017331”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading