Album

  • Obraz św. Barbary z kaplicy zamkowej

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz. Obraz sw. Barbary w kaplicy zamkowej."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacje piórem: "Laszki murowane"; "Synagoga" [przekreślone ołówkiem i dopisane: "Zamek"]. Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Dzwonnica

    Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Stolin, Łuniniec, Polesie / Dzwonnica drewniana / 9 x 12 / Bochnig / 1929"; "11324". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading