Album

  • Tryptyk, otwarty

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 7740”; adnotac ...
  • Projekt ołtarza głównego w kościele wizytek w Krakowie

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Ołtarz w Kościele P.P. Wiz ...
  • Stara zakrystia, malowidła na sklepieniu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014467 i IHSUJ P 014469. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014468”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Kościół ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading