Album

  • Sakramentarium

    Verso odbitki: pieczęć [nieczytelna] wypełniona flamastrem, długopisem i ołówkiem: „2”, „6/62”, „B5”, „58 mm”, „siatka”, [dwie parafki]; adnotacja flamastrem „Renesans 186 ...
  • Nagrobek ks. Marcina Łyczki, fragment

  • Fragment elewacji z portalem i oknem

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016656”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Dobromil / w XVIII / bazyljanie”, „42”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading