Album

  • Puszka

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000753. Recto odbitki: retusz jasno- i ciemnoszarą farbą. Verso odbitki: pieczęć „CENTRALNE BIURO INWENTARYZACJI / ZABYTKÓW SZTUKI”; adnotacja kred ...
  • Tumba św. Wojciecha, fragment draperii zmarłego

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Gniezno, nagr ś Wojciecha / (H Brand) [?]”, [sygn.] „IHSUJ P 001748”. ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Kęty”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003298”. Publ.: KZSP, t. 1, z. 1, il. 3. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading