Album

  • Nagrobek Piotra Firleja

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004962”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Lublin / Dominikanie / Nagrobek Firleja”. ...
  • Pejzaż

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003812”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Widok od północnego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014907. Reprodukcja ilustracji wg fotografii Edgara Titzenthalera w: Dagobert Frey, Krakau, Berlin 1941, il. 95. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sy ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading