Album

  • Wnętrze prezbiterium z amboną

    Na kartonie adnotacja piórem: "KAMIENIEC PODOLSKI". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Kamieniec Podolski Katedra"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum ...
  • Dzwonnica

    Na odwrocie zdjęcia adnotacje ołówkiem: "wrzesień 79"; "Krechów Monaster bazyliański, dzwonnica od ogrodu". ...
  • Widok wnętrza korpusu nawowego w stronę chóru muzycznego

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na odwrociu zdjęcia pieczęć "POLSKA W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA" z nr. 1168 (stempel) i wpisem piórem: "Wilno / Kośc. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading