• Ołtarz z obrazem św. Dymitra

    Na kliszy u góry po lewej adnotacja: "Litiatyn 7666" [w odbiciu lustrzanym]. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK31 Nieśwież 007. Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 8014 (piórem); adnotacja ...
  • Portret Ludwiki z Potockich Kossakowskiej (?)

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK31 Nieśwież 039. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Nieśwież / z Potockich Kossakowska / Peszka?"; naklejona fiszk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading