Album

  • Widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001114, IHSUJ P 001115 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001116”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Widok od północnego zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010433. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIW ...
  • Widok od zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co IHSUJ P 016723. Recto kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; pieczęć „B”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016724”, „32”. Verso karto ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading