Album

  • Wnętrze nawy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK04 Buczacz 022, OTPK04 Buczacz 023. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz Bazyljanie"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Kamienica Czarna, fragment fasady

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 007. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów. (Czarna Kamien. Anczowskiego)." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw ...
  • Kotły tureckie zdobyte pod Chocimiem

    Retuszowane akwarelą. Na kartonie: pieczęć "ZBIORY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE"; adnotacje piórem: "Stoji [sic] Antoni Szulinas [?]"; "Dla ukazania wysokości". Na kartonie verso: pieczęć ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading