Album

  • Portal główny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK26 Lwów VI.1. 002. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów. Ratusz". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 8004 (piórem); nakle ...
  • Dzwonnica

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"; adnotacja ołówkiem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
  • Nagrobek Stanisława Radziwiłła

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Wilno"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading