Album

  • Kobierzec z herbem Pilawa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005207. Recto kartonu: druk „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie. Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU ...
  • Ulica Jezuicka

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Lublin”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004871”. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; pieczęć „Z HS UNIW. JAGI ...
  • Wnętrze, widok w stronę prezbiterium

    Odbitka naklejona na karton i tekturę. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008021”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading