Album

  • Brama Grodzka

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004817”. Verso kartonu: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Tryptyk Bożego Narodzenia

  • Św. Jan Ewangelista

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008230, IHSUJ P 008231. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 008232", "CBI", "Staniątki 21557 C. B. I. / pow. bocheński woj. krakowsk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading