Album

  • Widok ogólny kościoła, dawnego klasztoru trynitarzy i dawnego konwiktu jezuickiego (Starego Uniwersytetu)

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK19 Lwów V.1.2. 014. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Ambona

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK20 Lwów V.1.3. 021. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1230 w IS PAN. [2 dublety] ...
  • Monstrancja

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK39 Wilno V.1.2. 007. Na kliszy przy lewej krawędzi adnotacja "Wilno S. Jan" [w odbiciu lustrzanym]. Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Wilno Ś Jan"; ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading