Album

  • Chata wiejska

    Verso odbitki: pieczęć „Śląski Urząd Wojewódzki Oddział sztuki”; pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator Zabytków”; piecz ...
  • Widok wnętrza jednej z izb

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011096, IHSUJ P 011097. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011095”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Krużganki I wirydarza, nagrobek nieznanej kobiety

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014309”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading