Album

  • Elewacja boczna

    Na kartonie adnotacje piórem: "Buszcze"; "Kościół paraf." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem kopiowym: ad Z 4177 17" (przekreślona ołówkiem); na ...
  • Płaskorzeźby z porami roku na fasadzie kamienicy nr 23 (Wiosna - scena orki)

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1332 w PIS. [1 dublet] ...
  • Pas kontuszowy

    Na odwrociu zdjęcia: pieczęć firmowa "FOT. SKÓRSKI LWÓW Kopernika 22."; adnotacja piórem: "naturalna wielkość"; adnotacja ołówkiem: "Muzeum Przemysłu Artyst. Lwów L. 956." ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading