Album

  • Dziedziniec arkadowy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000049, IHSUJ P 000050, IHSUJ P 000053. Verso odbitki: pieczęć "STUDIUM TURYZMU / Uniwersytetu Jagiellońskiego"; pieczęć "Archiwum fotograficzne / Wydz ...
  • Lichtarz

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001585, IHSUJ P 001587. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001586”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Arkada kapitularza

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002744. Odbitka naklejona na płótno. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „2849.”. Verso płótna: adnotacja atramentem „Jędrzejów / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading