Album

  • Relief z fasady domu przy ul Czackiego 4

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1308 w PIS. [1 dublet] ...
  • Płyta nagrobna z herbem Janina

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK32 Nowe Miasto 008. Na kartonie adnotacja piórem: "Nowe Miasto". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 2884 (piórem); adnotacja pióre ...
  • Kształtki ceglane żeber sklepiennych

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK38 Wilno V.1.2. 017, OTPK38 Wilno V.1.2. 018. Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7393 (pióre ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading