Album

  • Plan bitwy pod Warszawą w 1705 roku

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacja długopisem „1705”; adnotacje ołówkiem: „46910”, „fot. Pr. Fot. G. U. K.”, [syg ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005704. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / Warszawa, ul. Długa Nr 26/28 / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... ...
  • Skrzydło wschodnie, portal

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Skrzydło wschodnie.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016034”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading