Album

  • Pałac, widok od zach.

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000433”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bircza / Neugotisch Palast”, „25”, „0”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUK ...
  • Pozostałości szyi bramnej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000222”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana]; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIW ...
  • Kościół par. św. Jana Chrzciciela, elewacja płn.

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000078, IHSUJ P 000080. Recto odbitki p.d. z negatywu adnotacja „1231” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 0000 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading