Album

  • Oltarz główny

    Recto odbitki: u dołu z negatywu adnotacja „Ołtarz k. na Bielanach”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009712”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „WARSZAWA”, „Ze ...
  • Opłakiwanie Chrysrusa, obraz w ołtarzu bocznym

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007440, IHSUJ P 007442. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007441”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Elewacja frontowa, fragment

Wszystkie zdjęcia
X
Loading