Album

  • Sklepienie nad chórem muzycznym z dekoracją stiukową i freskową

    Na kliszy u góry po lewej adnotacja: "Z.S.A. 568. Brzeżany. Sklepienie nad chórem kaplicy zamkowej." Na kartonie adnotacja piórem: "Brzeżany". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. ...
  • Krużganek południowy

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK24 Lwów V.2. 003. Na kartonie adnotacje piórem: "KATEDRA ORMIAŃSKA"; "Lwów." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 8003 (piórem); a ...
  • Fasada kościoła

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading