Album

  • Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009809. Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009810”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Wilanów / Pał ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem z Rabki

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015654, IHSUJ P 015656, IHSUJ P 015657, IHSUJ P 015658, IHSUJ 015659. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015655”. Verso tektury: a ...
  • Kościół parafialny św. Jakuba St.

Wszystkie zdjęcia




X
Loading