Album

  • Widok ogólny cerkwi

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK10 Jaworów 003. Na kartonie adnotacja piórem: "Jaworów. Cerkiew." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7882 (piórem); naklejona fis ...
  • Nagrobek arcybiskupa Jana Tarnowskiego

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK17 Lwów V.1.1. 036. Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "Zakład Fotograficzny ZOFII z Trzemeskich HUBEROWEJ (E. TRZEMESKI) Lwów, 3 Maja [...]"; adnotacja ...
  • Cerkiew św. Jana Ewangelisty

    Na kliszy u dołu adnotacja: "Krowiki" [w odbiciu lustrzanym]. Na kartonie adnotacja piórem: "Krowiki". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "7892 Cerkiew ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading