Album

  • Fragment fasady

    Odbitka z tej samej kliszy co OTPK12 Krakowiec 003. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Krakowiec (pow. Jaworów) Kościół z XVIII w."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Figura św. Leona na balustradzie nad portalem głównym

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej

    Na kartonie verso: adnotacja ołówiem: "Wilno / Ostra Brama / Widok zewnętrzny. / 10 x 15. / fot. prof. Juliusz Kłos. / 1621"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading