Album

  • Portal główny

    Na odwrocie zdjęcia: adnotacja piórem: "Krechów Cerkiew bazyliańska, portal gł."; adnotacja ołówkiem: "wrzesień '79". ...
  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK21 Lwów V.1.3. 009. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 21290a w IS PAN. ...
  • Ambona

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK29 Mikulińce 010. Na kartonie verso: naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading