Album

  • Widok ogólny

    Na zdjęciu linijki kadrowania do druku (ołówkiem i czerwoną kredką). Na kartonie adnotacje piórem: "str. 106"; "ilustr. 45"; "Cerkiew katedralna halicka Wniebowzięcia Bogarodziny w Kryłosie (O ...
  • Widok elewacji bocznej

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK34 Rozdół 006. Na kartonie adnotacja piórem: "Rozdół". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nry inw. 7939, 6559 (piórem); z adnotacjami p ...
  • Sień w bramie wjazdowej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK36 Świrz 010. Na zdjęciu: retuszowane kontury piórem; linijki kadrowania do druku (ołówkiem); u dołu adnotacja piórem: "Brama zamkowa w Świrzu". Na odwr ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading