Album

  • Ornat

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „Wilno Ś Jan” [w odbiciu lustrzanym]. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018343”, „Wilno / Ś Jan”. ...
  • Malowidło ścienne w prezbiterium, Ogłoszenie przez arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego 28 IV 1766 dekretu o cudowności obrazu Matki Boskiej Łaskawej oraz o ustanowieniu Bractwa NMP

    Reprodukcja starszej fotografii wykonana Józefa Jaworskiego w 1912 roku. Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 017181. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017180”. Verso te ...
  • Widok z lotu ptaka od wschodu

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „ZYCH”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016057”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading