Album

Proweniencja: Zakupiono od zakładu I. Kriegera (1894)
X
Loading