Album

Proweniencja: Dar rodziny Mariana Sokołowskiego dla Zakładu Historii Sztuki UJ (1922) (?)
X
Loading