Album

  • Fragment elewacji północnej z portalem

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 004990”, „101”. ...
  • Widok ogólny od północy

    Verso odbitki: adnotacja atramentem [ręką S. Zaborowskiego] „07. N. 106. Sulejów. Widok od strony bramy wjazdowej.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008447”, „2.”. ...
  • Portret księcia Antoniego Radziwiłła

    Recto kartonu: sucha pieczęć „J. SEBALD.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 3774”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 019372”, „Radziwi ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading